[hackthebox.eu] Web Challenge

Published on: 15 January 2019

#.LIST OF CHALLENGES

ID Challgenge Done
1 [30 Points] HDC
2 [50 Points] I know Mag1k
3 [70 Points] Grammar
4 [20 Points] Lernaean
5 [30 Points] Cartographer

1.HDC [by Thiseas]

Description : We believe a certain individual uses this website for shady business. Can you find out who that is and send him an email to check, using the web site’s functionality? Note: The flag is not an e-mail address.

Mở đầu Chall là hai ô input nhập vào username/password Tuy nhiên khi view-source thì thấy 2 input type hidden 👀 khá đáng ngờ , check tiếp hàm doProcess() trong myscript.js Chả có gì đặc biệt…Chỉ là hàm submit form bình thường , loay hoay debug bằng DevTools cũng chưa thấy gì đặc biệt. Lúc này có hai ô input type hidden check các kiểu thì thấy form k sử dụng 2 thằng này, mò một hồi thì thấy trong lib jquery có 1 hàm doProcess() nữa Sử dụng username/password được set trong hàm này submit form thì login thành công ^^ Bấm lung tung một hồi cũng chưa kiếm được cái mail chall yêu cầu, check lại burpsuite thì thấy có link lạ /main/secret_area_/. Mở ra thì có mail.txt. Lúc này k phải 1 mail nữa mà là cả 18 cái mail để test :| Không thích lắm nhưng bruteforce thôi. Tiến thành bruteforce bằng form gửi mail, setup với burpsuite cho lẹ khỏi phải code :D DONE! Có Flag submit!!


2.I know Mag1k [by rkmylo]

Description : Can you get to the profile page of the admin?

Mới vào chall mình ngộp hẳn :| mình k có kinh nghiệm mấy trong khai thác sqlinjection lắm, đc hint từ một người bạn thì mình biết bài này dạng decrypt và sử dụng padbuster.
Tạo một acc rồi login vào xem cookie của trang cấp là gì Ok tìm ra cookie có tên là iknowmag1k Có hint rồi là dùng luôn padbuster rồi thì chơi thôi :D :) đệt quá trình lâu hơn mình nghĩ cuối cùng cũng decrypt ra đc session

{"user":"admin","role":"user"}

Tiến hành dùng padbuster một lần nữa để tạo ra session fake {"user":"admin","role":"admin"} (username mình tạo là admin nhé ^^)


3.Grammar [by forGP]

Description : When we access this page we get a Forbidden error. However we believe that something strange lies behind… Can you find a way in and retrieve the flag?

Dựa vào gợi ý và kinh nghiệm chơi khi thấy đầu chall và hint là Forbidden error thì nghĩ ngay đến đổi method của request Bằng một số biện pháp fuzz nhẹ thì phát hiện trang index.php, đổi method thành POST và pass thành công Trang này cũng k có gì đặc biệt , thử submit form cũng ko có gì thay đổi Lướt sơ vô session, thì thấy tên session khá lạ, thường session của PHP thường là PHPSESSID mà ở đây lại là ses 🍌 basecode64 thôi

"eyJVc2VyIjoic2FkZGVhbiIsIkFkbWluIjoiRmFsc2UiLCJNQUMiOiI0NjFiOWUwNGRmOTQwY2NlMWUyMDhlMjNiOTFjYzAxYSJ9=="
//output: {"User":"saddean","Admin":"False","MAC":"461b9e04df940cce1e208e23b91cc01a"}

//change json: `{"User":"saddean","Admin":"True","MAC":"461b9e04df940cce1e208e23b91cc01a"}`
"eyJVc2VyIjoic2FkZGVhbiIsIkFkbWluIjoiVHJ1ZSIsIk1BQyI6IjQ2MWI5ZTA0ZGY5NDBjY2UxZTIwOGUyM2I5MWNjMDFhIn0="

Đời không như mơ 😂 Nhìn thoáng thì trong đoạn decode còn 1 tham số MAC, chắc có vẻ dùng để matching với server, Nếu ai hay viết API cho ReactJS thì chắc ko lạ gì với cái này nữa. Cụ thể MAC kia giống như một integrity key để kiểm tra tính đúng đắn của json, khó để mà tạo lại cái MAC đó vì có thể có secret key….Tuy nhiên với một người theo chủ nghĩa ko thích PHP như mình vì nó đôi khi có một số lỗi rất kì lạ nên mình tìm thử lỗi bypass nó.
– Sau quá trình search thì mình thấy có slide này khá hữu ích LINK1 LINK2

Cụ thể: Nếu bạn nhìn kỹ MAC đang là dạng String, có thể trong source code đang dùng hàm stcmp hoặc == để so sánh. Một ví dụ nhỏ:

  TRUE: “0000” == int(0)
  TRUE: “0e12” == int(0)
  TRUE: “1abc” == int(1)
  TRUE: “0abc” == int(0)
  TRUE: “abc” == int(0)    --> LỖI XUẤT PHÁT CHỖ NÀY NÈ MẤY BẠN
--------------------------------------------------------------------
  "7a5c2...45dsd" == int(7)
  "68f66...8dsdw" == int(68)
  "092dcs...54de3" == int(92)
  --> Có thể đoán và pass được hash_mac dựa vào số đầu

Giải thích đơn giải đây là lỗi so sánh giữ String và Int. Với trường hợp bài này, thì các bạn nhìn thấy MAC trong json là kiểu String áp dụng thay đổi MAC bằng 0 kiểu Int thôi

{"User":"saddean","Admin":"True","MAC":0}
//output basecode64: eyJVc2VyIjoic2FkZGVhbiIsIkFkbWluIjoiVHJ1ZSIsIk1BQyI6MH0=

Tiến hành request lên bằng session mới hoii, kết quả thu được flag


4.Lernaean [by Arrexel]

Description : Your target is not very good with computers. Try and guess their password to see if they may be hiding anything!

Mới vô chall thì mình nghĩ là sqlinjection để bypass auth, sau một hồi test thì bị cuốn vô injection cả tiếng mãi ko ra 🤣😂 Bình tĩnh view-source thì thấy vài câu nói có vẻ là hint Please do not try to guess my password!. Brute-force thôi, recommend sử dụng seclist top 1000 là đủ rồi. LINK –> chờ đợi ra pass thôi.
Nhập pass và 💣:

Ez , tắt javascript trên browser đi thôi :D


5.Cartographer [by Arrexel]

Description : Some underground hackers are developing a new command and control server. Can you break in and see what they are up to?

Lại là đăng nhập 👀
Mới zô phang thử sqlinjection ai ngờ được luôn 🍌🍌 - Payload: username=admin%27+union+select+1--+-&password=1 Chall này thư giãn hơn so với cái trước, nhìn vô đoán luôn đc Chuyển Home thành flag là có được flag luôn

comments powered by Disqus